Категории
Страны
www.in-catalog.com
ИНТЕРНЕТ
КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ САЙТОВ
Добавить сайт Добавить статью Правила Сайты по категориям Сайты по странам Сайты по городам  

Аукционы 6 (3)
Баннерные показы 15 (2)
Блоги 269 (58)
Доски объявлений 209 (16)
Интернет-кафе 14 (1)
Интернет-магазины 2907 (214)
Каталоги 318 (21)
Отправка сообщений 5 (1)
Партнерские программы, заработок 168 (64)
Поисковые системы 39 (10)
Порталы 556 (32)
Предложения по обмену ссылками 9 (5)
Провайдеры 21 (4)
Продажа сайтов и доменов 27 (3)
Раскрутка, продвижение 256 (90)
Регистрация доменов 13 (3)
Рейтинги 14 (4)
Создание сайтов, web-дизайн, программирование 502 (75)
Социальная сеть 16 (7)
Услуги 1739 (151)
Файлообменники 23 (1)
Форумы 113 (17)
Хостинг 54 (9)
Электронная почта 4 (1)
Другие сайты, связанные с интернет отраслью 431 (103)


Также рекомендуем посетить:

Рейтинги

Украина - Винница

На сьогоднішній день українське книгодрукування займає далеко не перший щабель

на видавничому ринку. Через важкодоступні ціни письменники змушені друкувати

свої доробки малими тиражами, а продавати книги за безцінь. Ми ж хочемо змінити

цю ситуацію і підняти друк книжок України на новий, провідний рівень.

Для цього й створений сайт “Книжечка.com”.

Ми прагнемо, щоб саме завдяки “Книжечка.com” українські автори змогли поповнити

полиці книжкових магазинів та наукові бібліотеки новими примірниками худож-

ньої, наукової та дитячої літератури. Хочемо, щоб український читач міг тримати в

руках гарно оформлену книгу з якісним наповненням. Саме “Книжечка.com” має всі

технічні й творчі можливості для того, щоб видавати оперативно, якісно і, що в сучас-

них реаліях важливо, - дешево.

“Книжечка.com” може друкувати книжкову продукцію невеликим тиражем, від одного

примірника до тисячі. При чому, якість друку та оформлення залишатиметься на най-

вищому рівні.

Ми необмежені у форматах, себто Ваша книга матиме саме такий розмір, який бажаєте

Ви. Не має меж нашого творчого потенціалу - надрукована нами книга має сучасний та

привабливий вигляд.

Технічні можливості “Книжечка.com” дозволяють друкувати книги оперативно і якісно, а

великий досвід за плечима свідчить про відповідальне ставлення до кожної друкованої нами

книги.

“Книжечка.com” прагне видавати книги українських авторів, тим самим забезпечу-

вати видавничий ринок якісною та багатою книжковою продукцією.

Наш сайт створений спеціально для авторів, котрі мріють про друк своєї книги.

Саме “Книжечка.com” може це зробити оперативно, не змінюючи при цьому співвідно-

шення якості та ціни.

Сайт “Книжечка.com” дуже легкий в користуванні. Саме тут Ви можете отримати повну

інформацію про те, як підготувати самостійно свою книгу до друку й надіслати її нам, у тому

разі, якщо бажаєте самим долучитися до процесу друку власного доробку; Ви маєте змогу

прорахувати вартість друку книги і бути певними, що ціна не буде коливатись;

і накінець, за лічені дні, Ви отримаєте надруковану книгу в будь-якій кількості.

Коли ж бажаєте, щоб додрукарським процесом Вашої книги зайнялися наші професіонали,

відповідно телефонуйте за номером, котрий вказаний на сайті “Книжечка.com”. Ми у свою

чергу, враховуючи всі Ваші побажання, зверстаємо книгу (використовуючи призначені для

цього програми), оформимо видання за міжнародними стандартами й наші професіонали-ди-

зайнери нададуть книзі сучасного та привабливого вигляду. Завершимо підготовку Вашого ви-

дання якісним друком й відправимо ваші книги за вказаною адресою.

Коли ж Ви шукаєте достойне видавництво для друку книги, то “Книжечка.com” гарантує тіль-

ки якісну, за помірними цінами, друковану продукцію.

___________________________________________________


На сегодняшний день украинское книгоизадтельство занимает далеко не первую ступень

на издательском рынке. Через труднодоступные цены писатели вынуждены печатать

свои работы малыми тиражами, а продавать книги за гроши. Мы же хотим изменить

эту ситуацию и поднять печать книг вУкраине на новый, ведущий уровень.

Для этого и создан сайт "Книжечка.com".

     Мы хотим, чтобы именно благодаря "Книжечка.com" украинские авторы смогли заполнить

 полки книжных магазинов и библиотеки новыми экземплярами художественной, научной и

детской литературы. Хотим, чтобы украинский читатель мог держать в руках красиво

оформленную книгу с качественным наполнением. Именно "Книжечка.com" имеет все

технические и творческие возможности для того, чтобы выдавать оперативно, качественно и, что в совре-

них реалиях важно, - дешево.

     "Книжечка.com" может печатать книжную продукцию небольшим тиражом, от одного

экземпляра до тысячи. Причем, качество печати и оформления оставаться на наиболее

высшем уровне.

     Мы не ограничены в форматах, тоесть Ваша книга будет иметь именно такой размер, который хотите

Вы. Не имеет границ наш творческий потенциал - напечатана нами книга имеет современный и

привлекательный вид.

     Технические возможности "Книжечка.com" позволяют печатать книги оперативно и качественно, а

большой опыт за плечами свидетельствует об ответственном отношении к каждой напечатаной нами

книге.

     "Книжечка.com" стремится издавать книги украинских авторов, тем самым обеспечивать

издательский рынок качественной и богатой книжной продукцией.

     Наш сайт создан специально для авторов, которые мечтают о печати своей книги.

Именно "Книжечка.com" может это сделать оперативно, не изменяя при этом соотношение-

ния качества и цены.

     Сайт "Книжечка.com" очень легок в использовании. Здесь Вы можете получить полную

информацию о том, как подготовить самостоятельно свою книгу к печати и отправить ее нам, в том

случае, если хотите приобщиться к процессу печати собственного творчества; Вы можете

просчитать стоимость печати книги и быть уверенными, что цена не будет колебаться;

и наконец, за считанные дни, Вы получите напечатанную книгу в любом количестве.

     Когда хотите, чтобы допечатным процессом Вашей книги занялись наши профессионалы,

соответственно звоните по телефону, который указан на сайте "Книжечка.com". Мы в свою

очередь, учитывая все Ваши пожелания, сверстаем книгу (используя предназначенные для

 этого программы), оформим издания по международным стандартам и наши профессионалы-ди-

зайнеры придадут книге современный и привлекательный вид. Закончим подготовку Вашего издания

качественной печатью и отправим книги по указанному адресу.

     Коль Вы ищете достойное издательство для печати книги, то "Книжечка.com" гарантирует толь-

ко качественную, по умеренным ценам, печатную продукцию.


 


Выберите страну:

Казахстан
Россия
Украина


© 2007 Все права защищены.